کلینیک روانشناسی التیام

روانشناس و رواندرمانگر

پروانه محمد قلی پور

من یک روانشناسم ,من خانواده و یا عزیز شما نیستم . من در عرض چند دقیقه خود شما می شوم .

-تمام رازهای مگو یتان را بازگو می کنید وسکوت چندین ساله و مقاومتتان را می شکنید و همان زمان هست که قلبم با قلبتان هم سو می شود . با چشمان شما می بینم . با گوشهای شما می شنوم . با فکر شما ، درک می کنم .و با کفش شما راه می روم

-تا بتوانم مشکلاتتان را با عمق وجودم درک کنم .-تا بتوانم ناظر بیرونی شما باشم و تسهیل گری کنم به این امید که شما را به سمت بهترین تصمیم و انتخاب هل بدهم .

-تا بتوانم کمکتان کنم از ماجراهایی که مثل سناریوی تکراری دائمی ،در زندگی شما با افراد مختلف تجربه می شود بیرون بیایید و تجربه ها را از نو نیاموزید .

-تا سرتان آنچنان به سنگ بعضی از تجربه های غیر قابل جبران نخورد که نشود بخیه اش کرد .

-وقتی روبه رویم می نشینی روحم را پر می دهم و روح تو را جایگزینش می کنم,  چراکه ماموریتی سخت و بزرگ دارم و می خواهم به بهترین نحو انجام دهم . وچه حس لطیف و وصف ناشدنی است وقتی باکوله باری از یاس ،غم ونا امیدی پیش من می آیی و با برق امید درچشمانت از من خداحافظی میکنی وحیات درنگاهت موج میزند ,غم میدهی ونشاط میگیری و قدم برای ساختن راهی نو برمیداری

-من یک روانشناسم …

چطور میتوانیم به شما کمک کنیم؟

ما همواره در هر دوره ای با مشکلاتی رو به رو میشویم که گاهی دچار ترس ؛ اضطراب و ناامیدی و… میشویم. با کمک گرفتن از روانشناسان بر مشکلات غلبه کرده و سلامت روانمان را تضمین میکنیم.
درمان-ترس

ترس

ترس برای بقای انسان لازم است برای اینکه در موقعیتهای خطرناک از خود محافظت می کند. ولی اگر ترس از حد عادی خارج شود آسیب زا می شود.

hand-man-person-people-girl-woman-863146-pxhere.com

افسردگی

فرد در حالت افسردگی تمایلی به انجام کارهای روزمره نداشته و احساس پوچی، ناامیدی، بی ارزشی، خستگی، ضعف در حافظه و تمرکز، حس گناه و... می کند. به اطرافیان و محیط بی رغبت می شود.

alone_being_alone_archetype_archetypes_expression_burnout_exhausted_depression-775659.jpg!s

اضطراب

شخص مضطرب؛ ترس، نگرانی و بیقراری را در درجه بالا احساس می کند تا جایی که توان ادامه به زندگی عادی را ندارد. حتی ممکن است شغل خود را از دست بدهد و یا باعث شود ارتباطش را با اطرافیان قطع کند.

man-silhouette-person-light-black-and-white-alone-681367-pxhere.com

تنهایی

ممکن است فرد در جمع و خانواده احساس تنهایی را داشته باشد. تنهایی به منزله نداشتن همدم و همصحبت می باشد. زمانی که فرد شخص مهمی را در زندگی از دست می دهد باعث ایجاد غم و اندوه می شود و احساس تنهایی به وجود می آید.

man-person-black-and-white-people-street-old-710812-pxhere.com

رنج

زمانی که تلاش میکند چیزی را به دست آورد و یا چیزی را از دست می دهد رنج به وجود می آید، رنج نقطه مقابل لذت می باشد. هر اتفاقی که برخلاف انتظار فرد باشد رنج بروز می کند.

man-person-hair-male-portrait-human-1096422-pxhere.com(1)

خشم

خشم با احساسات و افکار منفی و رفتارهای آسیب رسان همراه می باشد. خشم پاسخ به رفتارهایی همچون تحقیر ، بی احترامی و تفسیر اشتباه از رفتار دیگران می باشد.

همکاری با کلینیک

پیشنهاد شما جهت هرگونه همکاری بررسی خواهد شد.